otkupUVJETI JAMSTVA:

Ceky GSM j.d.o.o. jamči kvalitetu i besprijekoran rad ugrađenih dijelova ukoliko se kupac pridržava priloženih naputaka o uporabi istih. Ukoliko proizvod ne radi ispravno, obvezujemo se o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravni dio. Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list ili račun o kupnji proizvoda/usluge.

 TRAJANJE JAMSTVA:

 • Komponente, dijelovi i oprema – do 6 mjeseci od datuma ugradnje uz predočenje računa.
 • Ceky GSM j.d.o.o.. nije ovlašten ni od jedne korporacije i daje garanciju isključivo na svoje usluge i ugrađene djelove.

 

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodobne za rad uređaja (hladnoća, vlaga, vatra i sl.)
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres i sl.)
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • dogradnje ili pregradnje bez naše pismene suglasnosti
 • ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenje proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog korištenja
 • skidanjem zaštitne jamstvene naljepnice sa logom iCentra

POSEBNE NAPOMENE:

 • Ukoliko je uređaj došao na servis zbog pada u slatku ili slanu vodu, te je popravljen od strane našeg servisa, jamsvo ISKLJUČUJE odgovornost servisa za kasniji rad uređaja, tj. ukoliko je do prestanka rada uređaja došlo nakon što je uređaj preuzet sa servisa.
 • Bez predočenja radnog naloga ne isporučujemo zaprimljeni uređaj.
 • Jamčimo tajnost podataka do kojih se eventualno moglo doći u postupku servisiranja.

 

Iako se pridaje velika važnost očuvanju svih podataka prilikom servisa, svejedno može doći do djelomičnog ili potpunog gubitka podataka, stoga ne odgovaramo za podatke na bilo kojem uređaju, te preporučamo redovitu izradu sigurnosnih kopija podataka.

Rok za reklamacije nakon preuzimanja uređaja je 7 dana.

Za uređaje ostavljene u našem servisu duže od 60 radnih dana NE ODGOVARAMO!